Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Filologiczny - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
MOST MOST-WF.KUNESCO
MOST MOST-WF.IFK
MOST MOST-WF.IFW
MOST MOST-WF.IFS
MOST MOST-WF.IFR
MOST MOST-WF.IFO
MOST MOST-WF.IFG
MOST MOST-WF.IFA
Program Erasmus w Instytucie Filologii Angielskiej ER-WF.IFA
Program Erasmus w Instytucie Filologii Germańskiej ER-WF.IFG
Program Erasmus w Instytucie Filologii Klasycznej ER-WF.IFK
Program Erasmus w Instytucie Filologii Orientalnej ER-WF.IFO
Program Erasmus w Instytucie Filologii Romańskiej ER-WF.IFR
Program Erasmus w Instytucie Filologii Słowiańskiej ER-WF.IFS
Program Erasmus w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej ER-WF.IFW
Program Erasmus+ w Instytucie Językoznawstwa ER-WF.IJ
Program Erasmus+ w Katadrze UNESCO ER-WF.KUN
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-15-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-16-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-13-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-17-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-18-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-12-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-6-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-11-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-7-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-8-KRS
Przygotowanie do egzaminu i zawodu tłumacza przysięgłego - kurs I stopnia WF-607-9-KRS
Staż STAŻ-WF.IFS
Studia dla tłumaczy konferencyjnych, podyplomowe WF-462-4-PN-3
Studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych, podyplomowe WF-470-6-PN-2
Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym D_WF
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki D_WPl
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - językoznawstwo D_WPl_JEZ
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - kulturoznawstwo D_WPl_KUL
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - literaturoznawstwo D_WPl_LIT
Studia podyplomowe dla tłumaczy WF-539-0-PN-2
Studia podyplomowe dla tłumaczy WFLG-539B-P
Studia podyplomowe dla tłumaczy WFLG-539A-P
Studium przekładu literackiego, podyplomowe WF-400-3-PN-2
Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji WF-601-1-KRS
Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum WF-604-0-KRS
Tłumaczenie audiowizualne – dubbing WF-600-1-KRS
European Joint Master’s Programme in English and American Studies European Joint Master’s Programme in English and American Studies WFLG-0222-2SO
filologia angielska Filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-1I-ZD-6
Filologia angielska, stacjonarne I stopnia WF-125-1I-ZD-6
filologia angielska Filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0220-2SO
Filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0220-1SO
Filologia angielska, niestacjonarne drugiego stopnia WFLG-0220-2NO
Filologia angielska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0220-2SO
Filologia angielska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0220-1SO
filologia angielska Filologia angielska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n022-1-UD-4
Filologia angielska, stacjonarne I stopnia WF-022-1I-ZD-6
filologia angielska z językiem niemieckim Filologia angielska z językiem niemieckim w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0221-2SO
Filologia angielska z językiem niemieckim w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0221-1SO
Filologia angielska z językiem niemieckim, niestacjonarne drugiego stopnia WFLG-0221-2NO
Filologia angielska z językiem niemieckim, niestacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0221-1NO
Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0221-2SO
Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0221-1SO
filologia angielska z językiem niemieckim Filologia angielska z językiem niemieckim w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-28-ZD-6
Filologia angielska z językiem niemieckim, niestacjonarne II stopnia WF-125-28-UZ-4
Filologia angielska z językiem niemieckim, niestacjonarne zaoczne I stopnia WF-125-28-ZZ-6
Filologia angielska z językiem niemieckim, niestacjonarne zaoczne I stopnia WF-125-28.o-ZZ-6
Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne I stopnia WF-125-28-ZD-6
Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne I stopnia WF-125-28.o-ZD-6
Filologia angielska z językiem niemieckim, stacjonarne II stopnia WF-125-28-UD-4
filologia francuska Filologia francuska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-37-ZD-6
Filologia francuska, stacjonarne I stopnia WF-125-37-ZD-6
filologia francuska Filologia francuska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0226-2SO
Filologia francuska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0226-1SO
Filologia francuska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0226-2SO
Filologia francuska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0226-1SO
filologia germańska Filologia germańska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0223-2SO
Filologia germańska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0223-1SO
Filologia germańska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0223-2SO
Filologia germańska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0223-1SO
filologia germańska Filologia germańska w rmach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-2-ZD-6
Filologia germańska, niestacjonarne II stopnia WF-125-2-UZ-4
Filologia germańska, stacjonarne I stopnia WF-125-2-ZD-6
Filologia germańska, stacjonarne II stopnia WF-125-2-UD-4
filologia germańska z językiem angielskim Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne I stopnia WF-125-29.o-ZD-6
Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne I stopnia WF-125-29-ZD-6
Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne II stopnia WF-125-29-UD-4
filologia germańska z językiem angielskim Filologia germańska z językiem angielskim w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0224-2SO
Filologia germańska z językiem angielskim w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0224-1SO
Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0224-2SO
Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0224-1SO
filologia hiszpańska Filologia hiszpańska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-3-ZD-6
Filologia hiszpańska, stacjonarne I stopnia WF-125-3-ZD-6
Filologia hiszpańska, stacjonarne II stopnia WF-125-3-UD-4
filologia hiszpańska Filologia hiszpańska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0227-2SO
Filologia hiszpańska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0227-1SO
Filologia hiszpańska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0227-2SO
Filologia hiszpańska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0227-1SO
filologia klasyczna Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-126-0-ZD-6
Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-126-0-UD-4
Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0126-2SO
Filologia klasyczna w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0126-1SO
Filologia klasyczna, stacjonarne I stopnia WF-126-0-ZD-6
Filologia klasyczna, stacjonarne II stopnia WF-126-0-UD-4
Filologia klasyczna, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0126-2SO
Filologia klasyczna, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0126-1SO
filologia orientalna - Iran i Środkowy Wschód Filologia orientalna - Iran i Środkowy Wschód, stacjonarne II stopnia WF-125-40-UD-4
filologia orientalna - arabistyka Filologia orientalna - arabistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-6-ZD-6
Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne I stopnia WF-125-6-ZD-6
Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne II stopnia WF-125-6-UD-4
filologia orientalna - arabistyka Filologia orientalna - arabistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0236-2SO
Filologia orientalna - arabistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0236-1SO
Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0236-2SO
Filologia orientalna - arabistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0236-1SO
filologia orientalna - indianistyka Filologia orientalna - indianistyka, stacjonarne II stopnia WF-125-7-UD-4
filologia orientalna - indologia Filologia orientalna - indologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0237-2SO
Filologia orientalna - indologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0237-1SO
Filologia orientalna - indologia, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0237-2SO
Filologia orientalna - indologia, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0237-1SO
filologia orientalna - indologia Filologia orientalna - indologia w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-125-39-UD-4
Filologia orientalna - indologia, stacjonarne I stopnia WF-125-39-ZD-6
Filologia orientalna - indologia, stacjonarne II stopnia WF-125-39-UD-4
filologia orientalna - iranistyka Filologia orientalna - iranistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-8-ZD-6
Filologia orientalna - iranistyka, stacjonarne I stopnia WF-125-8-ZD-6
filologia orientalna - iranistyka Filologia orientalna - iranistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0238-2SO
Filologia orientalna - iranistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0238-1SO
Filologia orientalna - iranistyka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0238-2SO
Filologia orientalna - iranistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0238-1SO
filologia orientalna - japonistyka Filologia orientalna - japonistyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0239-1SO
Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0239-2SO
Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0239-1SO
filologia orientalna - japonistyka Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne I stopnia MISH-125-9-ZD-6
Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne I stopnia WF-125-9-ZD-6
Filologia orientalna - japonistyka, stacjonarne II stopnia WF-125-9-UD-4
filologia orientalna - sinologia Filologia orientalna - sinologia, stacjonarne I stopnia WF-125-41-ZD-6
Filologia orientalna - sinologia, stacjonarne II stopnia WF-125-41-UD-4
filologia orientalna - sinologia Filologia orientalna - sinologia, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0240-2SO
Filologia orientalna - sinologia, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0240-1SO
filologia orientalna - turkologia Filologia orientalna - turkologia w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-125-10-UD-4
Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne I stopnia WF-125-10-ZD-6
Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne II stopnia WF-125-10-UD-4
filologia orientalna - turkologia Filologia orientalna - turkologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0241-2SO
Filologia orientalna - turkologia w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0241-1SO
Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0241-2SO
Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0241-1SO
filologia orientalna – arabistyka Filologia orientalna - arabistyka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-6-ZD-6
filologia portugalska Filologia portugalska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0229-2SO
Filologia portugalska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0229-1SO
Filologia portugalska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0229-2SO
Filologia portugalska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0229-1SO
filologia portugalska Filologia portugalska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-5-ZD-6
Filologia portugalska w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-125-5-UD-4
Filologia portugalska, stacjonarne I stopnia WF-125-5-ZD-6
Filologia portugalska, stacjonarne II stopnia WF-125-5-UD-4
filologia romańska Filologia romańska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n022-11-UD-4
filologia rosyjska Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-125-12-UD-4
filologia rosyjska Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-12-ZD-6
Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-125-12-UD-4
Filologia rosyjska, stacjonarne I stopnia WF-125-12-ZD-6
Filologia rosyjska, stacjonarne drugiego stopnia WF-125-12-UD-4
filologia rosyjska Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0231-2SO
Filologia rosyjska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0231-1SO
Filologia rosyjska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0231-2SO
Filologia rosyjska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0231-1SO
filologia rumuńska Filologia rumuńska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0230-1SO
Filologia rumuńska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0230-1SO
filologia rumuńska Filologia rumuńska, stacjonarne I stopnia WF-125-13-ZD-6
filologia szwedzka Filologia szwedzka w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-19-ZD-6
filologia szwedzka Filologia szwedzka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0225-2SO
Filologia szwedzka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0225-1SO
Filologia szwedzka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0225-2SO
Filologia szwedzka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0225-1SO
filologia szwedzka Filologia szwedzka, stacjonarne I stopnia WF-125-19-ZD-6
Filologia szwedzka, stacjonarne II stopnia WF-125-19-UD-4
filologia słowiańska Filologia słowiańska - bułgarska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235A-2SO
Filologia słowiańska - bułgarska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235A-1SO
Filologia słowiańska - bułgarska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235A-2SO
Filologia słowiańska - bułgarska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235A-1SO
Filologia słowiańska - chorwacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235B-2SO
Filologia słowiańska - chorwacka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235B-1SO
Filologia słowiańska - chorwacka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235B-2SO
Filologia słowiańska - chorwacka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235B-1SO
Filologia słowiańska - czeska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235C-2SO
Filologia słowiańska - czeska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235C-1SO
Filologia słowiańska - czeska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235C-2SO
Filologia słowiańska - czeska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235C-1SO
Filologia słowiańska - serbska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235D-2SO
Filologia słowiańska - serbska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235D-1SO
Filologia słowiańska - serbska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235D-2SO
Filologia słowiańska - serbska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235D-1SO
Filologia słowiańska - słowacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0235E-2SO
Filologia słowiańska - słowacka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0235E-1SO
Filologia słowiańska - słowacka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0235E-2SO
Filologia słowiańska - słowacka, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0235E-1SO
filologia słowiańska Filologia bułgarska, stacjonarne I stopnia WF-125-38.1-ZD-6
Filologia bułgarska, stacjonarne II stopnia WF-125-38.1-UD-4
Filologia chorwacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-125-38.2-UD-4
Filologia chorwacka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-125-38.2-ZD-6
Filologia chorwacka, stacjonarne I stopnia WF-125-38.2-ZD-6
Filologia chorwacka, stacjonarne II stopnia WF-125-38.2-UD-4
Filologia czeska, stacjonarne I stopnia WF-125-38.3-ZD-6
Filologia czeska, stacjonarne II stopnia WF-125-38.3-UD-4
Filologia serbska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-38.5-ZD-6
Filologia serbska, stacjonarne I stopnia WF-125-38.5-ZD-6
Filologia serbska, stacjonarne II stopnia WF-125-38.5-UD-4
Filologia słowacka, stacjonarne I stopnia WF-125-38.4-ZD-6
Filologia słowacka, stacjonarne II stopnia WF-125-38.4-UD-4
filologia słowiańska - bułgarska Filologia bułgarska, stacjonarne I stopnia WF-022-14-ZD-6
filologia słowiańska - czeska Filologia czeska, stacjonarne I stopnia WF-022-16-ZD-6
filologia słowiańska - serbska Filologia serbska, stacjonarne II stopnia WF-125-17-UD-4
filologia ukraińska Filologia ukraińska, stacjonarne I stopnia WF-125-20-ZD-6
Filologia ukraińska, stacjonarne II stopnia WF-125-20-UD-4
filologia ukraińska z językiem rosyjskim Dwudyplomowa filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne II stopnia WF-125-44.1-UD-4
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne I stopnia WF-125-44-ZD-6
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne II stopnia WF-125-44-UD-4
filologia ukraińska z językiem rosyjskim Filologia ukraińska z językiem rosyjskim w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0234-2SO
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0234-1SO
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0234-2SO
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0234-1SO
filologia w zakresie języka hiszpańskiego Filologia w zakresie języka hiszpańskiego, niestacjonarne wieczorowe I stopnia WF-125-3-ZW-6
filologia węgierska Filologia węgierska, stacjonarne I stopnia WF-125-21-ZD-6
Filologia węgierska, stacjonarne II stopnia WF-125-21-UD-4
filologia węgierska Filologia węgierska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0243-2SO
Filologia węgierska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0243-1SO
Filologia węgierska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0243-2SO
Filologia węgierska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0243-1SO
filologia włoska Filologia włoska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0228-2SO
Filologia włoska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0228-1SO
Filologia włoska, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0228-2SO
Filologia włoska, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0228-1SO
filologia włoska Filologia włoska w ramach MISH, stacjonarne I stopnia MISH-125-4-ZD-6
Filologia włoska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-125-4-UD-4
Filologia włoska, stacjonarne I stopnia WF-125-4-ZD-6
Filologia włoska, stacjonarne drugiego stopnia WF-125-4-UD-4
język angielski Przekład literacki - język angielski, stacjonarne II stopnia WF-125-43.1-UD-4
język francuski Przekład literacki - język francuski, stacjonarne II stopnia WF-125-43.3-UD-4
język hiszpański Przekład literacki - język hiszpański, stacjonarne II stopnia WF-125-43.4-UD-4
język i kultura Rosji Język i kultura Rosji, niestacjonarne drugiego stopnia WF-125-22-UZ-4
Język i kultura Rosji, niestacjonarne pierwszego stopnia WF-125-22-ZZ-6
język i kultura Rosji Język i kultura Rosji, niestacjonarne licencjackie WF-022-22-ZZ-6
język i kultura Rosji Język i kultura Rosji, niestacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0245-1NO
język i literatura Rosji Język i literatura Rosji, niestacjonarne drugiego stopnia WFLG-0324-2NO
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych MISH-0232-2SO
Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych WFLG-0232-2SO
język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim), stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0249-1SO
języki i kultura krajów romańskich języki i kultura krajów romańskich, stacjonarne drugiego stopnia WF-125-32-UD-4
językoznawstwo angielskie Filologia angielska w ramach MISH, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia MISH-125-1.2-UD-4
Filologia angielska, językoznawstwo angielskie (język w biznesie), niestacjonarne II stopnia WF-125-1.6-UZ-4
Filologia angielska, językoznawstwo angielskie, stacjonarne II stopnia WF-125-1.2-UD-4
językoznawstwo stosowane - metodyka nauczania języka angielskiego Filologia angielska w ramach MISH, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia MISH-125-1.3-UD-4
Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, niestacjonarne II stopnia WF-125-1.3-UZ-4
Filologia angielska, językoznawstwo stosowane, stacjonarne II stopnia WF-125-1.3.o-UD-4
kultura Rosji i narodów sąsiednich Kultura Rosji i narodów sąsiednich, stacjonarne I stopnia WF-125-24-ZD-6
Kultura Rosji i narodów sąsiednich, stacjonarne II stopnia WF-125-24-UD-4
kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0233-1SO
Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0233-1SO
lingwistyka Lingwistyka, stacjonarne drugiego stopnia WF-047-16-UD-4
Lingwistyka, stacjonarne drugiego stopnia WF-n047-16-UD-4
lingwistyka Językoznawstwo ogólne, stacjonarne drugiego stopnia WF-131-1-UD-4
Lingwistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0244-2SO
Lingwistyka, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0244-2SO
Przekład i komunikacja międzykulturowa, stacjonarne drugiego stopnia WF-131-0-UD-4
lingwistyka Lingwistyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n047-16-UD-4
literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie Filologia angielska w ramach MISH, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stac. II stopnia MISH-125-1.1-UD-4
Filologia angielska, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, stacjonarne II stopnia WF-125-1.1-UD-4
przekład i komunikacja międzykulturowa przekład i komunikacja międzykulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-131-0-UD-4
przekład literacki Przekład literacki - język angielski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169A-2SO
Przekład literacki - język angielski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169A-2SO
Przekład literacki - język francuski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169B-2SO
Przekład literacki - język francuski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169B-2SO
Przekład literacki - język hiszpański w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169C-2SO
Przekład literacki - język hiszpański, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169C-2SO
Przekład literacki - język niemiecki w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169G-2SO
Przekład literacki - język niemiecki, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169G-2SO
Przekład literacki - język portugalski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169D-2SO
Przekład literacki - język portugalski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169D-2SO
Przekład literacki - język węgierski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169F-2SO
Przekład literacki - język węgierski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169F-2SO
Przekład literacki - język włoski w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0169E-2SO
Przekład literacki - język włoski, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0169E-2SO
przekładoznawstwo Filologia angielska w ramach MISH, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia MISH-125-1.4-UD-4
Filologia angielska, przekładoznawstwo (przekład literacki), niestacjonarne II stopnia WF-125-1.4-UZ-4
Filologia angielska, przekładoznawstwo, niestacjonarne II stopnia WF-125-1.5-UZ-4
Filologia angielska, przekładoznawstwo, stacjonarne II stopnia WF-125-1.4-UD-4
przekładoznawstwo Przekładoznawstwo w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0242-2SO
Przekładoznawstwo, stacjonarne drugiego stopnia WFLG-0242-2SO
region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe, stacjonarne pierwszego stopnia WFLG-0250-1SO
specjalizacja filologiczna Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja filologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-33-UD-4
specjalizacja filologiczna Filologia francuska w ramach MISH, specjalizacja filologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-37.1-UD-4
Filologia francuska, specjalizacja filologiczna, stacjonarne II stopnia WF-125-37.1-UD-4
specjalizacja komunikacyjna Filologia francuska, specjalizacja komunikacyjna, stacjonarne II stopnia WF-125-37.2-UD-4
specjalizacja komunikacyjna Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja komunikacyjna, stacjonarne II stopnia MISH-125-35-UD-4
specjalizacja pedagogiczna Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja pedagogiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-34-UD-4
specjalizacja traduktologiczna Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-n022-36-UD-4
Filologia romańska w ramach MISH, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-36-UD-4
specjalizacja traduktologiczna Filologia francuska w ramach MISH, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia MISH-125-37.3-UD-4
Filologia francuska, specjalizacja traduktologiczna, stacjonarne II stopnia WF-125-37.3-UD-4

pokaż wszystkie kierunki studiów