Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Polonistyki - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
ANES 2019 - Wittenberg University WPL-672A-K
Beijing Normal University WPl-679-0-KRS
Bloomsburg University WPL-650B-K
CPCA Center - Chinese Polish Cultural and Academic Exchange Center 2018 WPl-676-0-KRS
Edytorstwo - Redakcja tekstu WPl-506-4-PN-2
Edytorstwo - Redakcja tekstu WPl-506-5-PN-2
Edytorstwo - Redakcja tekstu WPL-506A-P
Edytorstwo - Wydawca XXI w. Publikacje elektroniczne WPl-513-1-PN-2
Edytorstwo - redakcja tekstu, podyplomowe WPL-506B-P
Edytorstwo - redakcja tekstu, podyplomowe WPL-506C-P
Egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego WPl-680-0-KRS
GUELPH 2017 WPl-648-1-KRS
Jagielloński Kurs Typografii WPl-667-0-KRS
Jagielloński Kurs Typografii WPl-667-1-KRS
Jagielloński Kurs Typografii WPL-667B-K
Jagielloński Kurs Typografii WPL-667A-K
Jesień z Językiem Polskim WPl-635-4-KRS
Jesień z Językiem Polskim WPL-635A-K
Kurs "Collegium Medicum" WPl-641-5-KRS
Kurs "Collegium Medicum" WPl-641-4-KRS
Kurs Collegium Medicum WPL-690B-K
Kurs Collegium Medicum WPL-690A-K
Kurs Erasmus WPl-649-4-KRS
Kurs Erasmus WPL-649B-K
Kurs Erasmus WPL-649A-K
Kurs Hankuk University of Foreign Studies WPL-693A-K (od 20/21 do 20/21)
Kurs Romański WPl-653-2-KRS
Kurs Romański WPl-653-1-KRS
Kurs Szkoła Prawa Niemieckiego WPL-640A-K
Kurs Szkoła Prawa Niemieckiego WPl-640-3-KRS
Kurs Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych WPL-694A-K
Kurs Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych WPL-691A-K
Kurs Travpol WPL-661A-K
Kurs Wydział Biologii UJ 17/18 WPl-671-0-KRS
Kurs dla cudzoziemców rozpoczynających studia w UJ w języku polskim WPl-666-0-KRS
Kurs języka i kultury polskiej CJiKP WPL-606B-K
Kurs języka i kultury polskiej CJiKP WPl-606-3-KRS
Kurs języka i kultury polskiej CJiKP WPl-606A-K
Kurs języka polskiego - indywidualny WPl-643-5-KRS
Kurs języka polskiego - indywidualny WPL-643A-K
Kurs języka polskiego - indywidualny WPL-643B-K
Kurs przygotowawczy - studenci chińscy WPL-696A-K
Kurs przygotowawczy dla studentów chińskich WPL-686A-K
Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego WPl-662-2-KRS
Kurs semestralny "MY POLISH" WPL-639A-K
Kurs semestralny "MY POLISH" WPL-639B-K
Kurs stypendystów NAWA WPl-675-0-KRS
Kurs stypendystów NAWA VIII 2018 WPl-675-1-KRS
Kurs stypendystów NAWA przygotowujący do studiów w Polsce WPL-687A-K
MOST MOST-WPl
Nauczanie języka polskiego jako obcego, podyplomowe WPL-495B-P
Nauczanie języka polskiego jako obcego, podyplomowe WPL-495C-P
Nauczanie języka polskiego jako obcego, podyplomowe WPL-495A-P
Obóz Młodzieżowy - Szkoła Języka i Kultury Polskiej WPL-660A-K
Obóz Młodzieżowy - Szkoła Języka i Kultury Polskiej WPL-660B-K
Ochrona Środowiska Stevens Point 2018 WPl-637-3-KRS
Ochrona Środowiska Stevens Point 2019 WPL-637A-K
PhD Programme in Comparative Literature D_N_WPl_CL
Podyplomowe studia edytorskie WPl-023-1-PN-3
Podyplomowe studium retoryki WPL-550A-P
Podyplomowe studium retoryki WPL-550C-P
Podyplomowe studium retoryki WPl-409-7-PN-3
Podyplomowe studium retoryki WPL-550B-P
Podyplomowe studium retoryki WPl-409-8-PN-3
Polska Szkoła Piątkowa - Norwood WPl-677-0-KRS
Program Erasmus na Wydziale Polonistyki ER-WPl
Program Kirkland Research KIRKLAND_R
Program Kirklanda KIRKLAND
Program Letni Wilfrid Laurier University 2019 WPl-659-1-KRS
Reimaginig Poland WPl-646-2-KRS
Reimagining Poland WPl-646-0-KRS
Reimagining Poland WPl-646-1-KRS
Reimagining Poland WPl-646-3-KRS
Staż STAŻ-WPl
Studia Literacko - Artystyczne, podyplomowe WPL-410B-P
Studia Literacko - Artystyczne, podyplomowe WPl-410-8-PN-4
Studia Literacko - Artystyczne, podyplomowe WPL-410A-P
Studia Literacko - Artystyczne, podyplomowe WPl-410-7-PN-4
Studia Literacko - Artystyczne, podyplomowe WPl-410-6-PN-4
Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym D_WF
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki D_WPl
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - językoznawstwo D_WPl_JEZ
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - kulturoznawstwo D_WPl_KUL
Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki - literaturoznawstwo D_WPl_LIT
Study Abroad Programme in Polish Studies WPl-629-4-KRS
Study Abroad Programme in Polish Studies WPl-629-5-KRS
Summer Programme in Krakow 2019 WPL-628A-K
Survival Polish, kurs WPL-657D-K
Survival Polish, kurs WPL-657C-K
Swarthmore College WPL-654A-K
Swarthmore College WPl-654-1-KRS
Szkoła Letnia - Szkoła Języka i Kultury Polskiej WPL-642B-K
Szkoła Letnia - Szkoła Języka i Kultury Polskiej WPL-642A-K
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu, podyplomowe WPL-411A-P
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu, podyplomowe WPL-411B-P
Wakacyjny kurs przygotowawczy 2020 WPL-645A-K
Wakacyjny kurs przygotowawczy 2021 WPL-645B-K
Wakacyjny kurs przygotowawczy VI-VIII 2019 WPl-645-4-KRS
Wayne State University. Poland 2019: First Hand Experience WPL-636A-K
Wiedza o literaturze, kulturze i sztuce, podyplomowe WPl-428-0-PN-4
Zima z Językiem Polskim WPL-651B-K
Zima z Językiem Polskim WPL-651A-K
Zima z Językiem Polskim WPl-651-3-KRS
nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich WPl-501-0-PN-3
nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich WPl-501-1-PN-2
nauczanie języka polskiego jako obcego WPl-495-6-PN-2
terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu, podyplomowe WPl-411-0-PN-4
Comparative Heritage Studies Comparative Heritage Studies (COHES) WPl-152-0-UD-4
Comparative Heritage Studies Comparative Heritage Studies (COHES), stacjonarne drugiego stopnia WPL-E152-2SO
Comparative Heritage Studies (COHES), stacjonarne drugiego stopnia WPL-E152A-2SO
Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo WPL-0246-1SO
Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo WPL-0247-1SO
antropologiczno-kulturowa Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n023-10-UD-4
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-n023-10-ZD-6
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia WPl-n023-10-UD-4
Filologia polska, spec. antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia WPl-n023-10-ZD-6
edytorstwo Polonistyka, specjalność edytorska, stacjonarne I stopnia WPl-n023-1-ZD-6
edytorstwo Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0132-2SO
Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-132-0-UD-4
Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0132-1SO
Edytorstwo w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-132-0-ZD-6
Edytorstwo, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0132-2SO
Edytorstwo, stacjonarne drugiego stopnia WPl-132-0-UD-4
Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0132-1SO
Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia WPl-132-0-ZD-6
filologia polska Polonistyka, specjalność edytorska, stacjonarne I stopnia WPl-n023-1-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska w ramach MISH, dzienne licencjackie MISH-n023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie WPl-023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie WPl-n023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne uzupełniające WPl-n023-3-UD-4
filologia polska nauczycielska Filologia polska nauczycielska w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0193-2SO
Filologia polska nauczycielska w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0193-1SO
Filologia polska nauczycielska, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0193-2SO
Filologia polska nauczycielska, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0193-1SO
język polski w komunikacji społecznej Język polski w komunikacji społecznej w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0136-2SO
Język polski w komunikacji społecznej w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0136-1SO
Język polski w komunikacji społecznej, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0136-2SO
Język polski w komunikacji społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0136-1SO
komunikacja w praktyce społecznej Komunikacja w praktyce społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia WPl-136-1-ZD-6
krytyka literacka Krytyka literacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-n023-9-UD-4
Krytyka literacka, stacjonarne drugiego stopnia WPl-n023-9-UD-4
krytyka literacka Krytyka literacka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0198-2SO
Krytyka literacka, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0198-2SO
kulturoznawstwo - teksty kultury Kulturoznawstwo - teksty kultury w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0197-2SO
Kulturoznawstwo - teksty kultury w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0197-1SO
Kulturoznawstwo - teksty kultury, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0197-2SO
Kulturoznawstwo - teksty kultury, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0197-1SO
logopedia Logopedia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0195-2SO
Logopedia, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0195-2SO
logopedia Logopedia, stacjonarne drugiego stopnia WPl-136-3-UD-4
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, stacjonarne drugiego stopnia WPl-136-2-UD-4
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0210-2SO
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0210-2SO
nauczycielska Polonistyka, specjalność nauczycielska w ramach MISH, dzienne licencjackie MISH-n023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie WPl-023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne licencjackie WPl-n023-3-ZD-6
Polonistyka, specjalność nauczycielska, dzienne uzupełniające WPl-n023-3-UD-4
performatyka Performatyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0196-2SO
Performatyka, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0196-2SO
performatyka przedstawień Performatyka przedstawień teatralnych w ramach MISH, dzienne uzupełniające MISH-090-3-UD-4
Performatyka przedstawień, dzienne uzupełniające WPl-090-3-UD-4
polonistyka - komparatystyka Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0129-2SO
Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-129-0-UD-4
Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0129-1SO
Polonistyka - komparatystyka w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-129-0-ZD-6
Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0129-2SO
Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne drugiego stopnia WPl-129-0-UD-4
Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0129-1SO
Polonistyka - komparatystyka, stacjonarne pierwszego stopnia WPl-129-0-ZD-6
polonistyka antropologiczno-kulturowa Polonistyka antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0192-2SO
Polonistyka antropologiczno-kulturowa w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0192-1SO
Polonistyka antropologiczno-kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0192-2SO
Polonistyka antropologiczno-kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0192-1SO
przekładoznawstwo literacko-kulturowe Przekładoznawstwo literacko-kulturowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-023-12-UD-4
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, stacjonarne drugiego stopnia WPl-023-12-UD-4
przekładoznawstwo literacko-kulturowe Przekładoznawstwo literacko-kulturowe w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0199-2SO
Przekładoznawstwo literacko-kulturowe, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0199-2SO
retoryka stosowana Retoryka stosowana, stacjonarne drugiego stopnia WPl-136-4-UD-4
teatrologia Teatrologia w ramach MISH, stacjonarne drugiego stopnia MISH-0194-2SO
Teatrologia, stacjonarne drugiego stopnia WPL-0194-2SO
teatrologiczna Teatrologia w ramach MISH, dzienne uzupełniające MISH-n090-2-UD-4
Teatrologia, dzienne uzupełniające WPl-n090-2-UD-4
teksty kultury Kulturoznawstwo w ramach MISH, teksty kultury, stacjonarne I stopnia MISH-n047-26-ZD-6
Kulturoznawstwo, teksty kultury w ramach MISH, stacjonarne II stopnia MISH-047-26-UD-4
Kulturoznawstwo, teksty kultury, stacjonarne I stopnia WPl-047-26-ZD-6
Kulturoznawstwo, teksty kultury, stacjonarne I stopnia WPl-n047-26-ZD-6
Kulturoznawstwo, teksty kultury, stacjonarne II stopnia WPl-047-26-UD-4
wiedza o teatrze Wiedza o teatrze w ramach MISH, dzienne licencjackie MISH-n090-0-ZD-6
Wiedza o teatrze w ramach MISH, stacjonarne pierwszego stopnia MISH-0090-1SO
Wiedza o teatrze, dzienne licencjackie WPl-n090-0-ZD-6
Wiedza o teatrze, stacjonarne pierwszego stopnia WPL-0090-1SO

pokaż wszystkie kierunki studiów